Zasady pobytu

Dziękujemy za wybór

Dom na Karkonoskiej”

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem obiektu!

 1. Goście korzystający z naszych usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do
 2. próśb obsługi obiektu.
 3. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, poza wyznaczonym miejscem tj. na zewnątrz budynku gdzie znajduje się popielnica. Zakaz obejmuje również papierosy elektroniczne. W razie złamania zakazu zostanie naliczona opłata karna w kwocie 1000 zł.
 4. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od 22.00 do 6.00 obsługa obiektu zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu Gościom.
 6. Organizacja uciążliwych imprez na terenie obiektu jest zabroniona.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w obiekcie mienie klienta.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszystkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających gości.
 9. W przypadku gdy Gość w sposób znaczny narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia klientowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 10. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie obiektu najpóźniej do godz. 22:00.
 11. Gość nie ma prawa przekazywać domu lub jego części innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.
 12. Przy wymeldowaniu z obiektu klucz do drzwi domu, po ich zamknięciu, należy pozostawić we wskazanej wcześniej skrytce i przekręcenie kodu dostępu.
 13. Za zgubienie kluczy od domu pobierana jest opłata w wysokości 200zł.
 14. Przed obiektem znajduje się bezpłatny parking, który jest niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zaparkowane samochody oraz pozostawione w nich rzeczy.
 15. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości

po zakończonym grillowaniu.. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie.

 1. Dzieci bawią się wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów
 2. Dla bezpieczeństwa Gości teren obiektu i parking są monitorowane całodobowo.
 3. Obecność zwierząt na terenie willi po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem

Korzystanie z usług „Domu na Karkonoskiej” stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

Telefony do kontaktu: 780-754-900, 720-488-680